Nabízíme také službu pro vyhotovení záborových elaborátů a poskytujeme konzultace v odvětví infrastruktury a dopravy.

Vyhotovení záborových elaborátů

Jsme odborníci na GIS, katastr nemovitostí a se zpracováním záborových elaborátů máme mnohaleté zkušenosti.

Zákazníkům nabízíme kompletní zpracování záborových elaborátů na míru, dle vstupních dat pro projekt. Zhotovíme kompletní soubor obsahující technickou zprávu, tabulky s daty i výkresovou dokumentaci, a to v tištěné i elektronické podobě.

Při vyhotovení záborových elaborátů garantujeme:

  • vysokou kvalitu,
  • rychlost zpracování,
  • komplexnost,
  • přesnost dat.

Účel zpracování záborových elaborátů

Záborové elaboráty se vyhotovují pro 2 hlavní účely:

  • jako podklad k získání územního rozhodnutí k umístění stavby,
  • jako podklad k získání stavebního povolení.

Ve výjimečných případech se záborový elaborát může vyhotovit i v pozdějším stupni stavby.

Kompletní zpracování

Záborový elaborát vyhotovujeme na základě projektu stavby s využitím dat katastru nemovitostí a hranic BPEJ. Na základě vstupních dat vytvoříme kompletní dokumentaci záborového elaborátu.

Vstupní informace upravíme na plošné prvky a zpracujeme je pomocí databázových dotazů. Výstupem jsou tabulkové soubory a výkresy pro tiskovou úpravu.

Máte zájem o zpracování záborového elaborátu?

Nenašli jste informace, které jste hledali?