Nástroj pro zobrazení aktuálního stavu vlastnictví pozemků pod komunikacemi a pro přehled majetkoprávních vztahů.

Představení modulu

SyMAP Vlastnictví a majetek je online aplikace, která vám zajistí aktuální přehled o stavu vlastnictví pozemků pod komunikacemi. Slouží jako nástroj pro vypořádání majetkoprávních vztahů. Zobrazí vám aktualizovaná data z katastru nemovitostí v mapě a poskytne přehledné exporty dat o parcelách dle vlastního výběru.
Díky aplikaci SyMAP Vlastnictví a majetek můžete získat větší přehled nad komunikacemi a výrazně ušetřit čas při správě majetkoprávních vztahů, a to vše z pohodlí vaší kanceláře.

Klíčové funkce

Dokonalý přehled online

Díky evidenci dat o aktuálním stavu vlastnictví pozemků umožňuje rychlou analýzu pro narovnání majetkoprávních vztahů s možností uživatelských exportů do tabulek Microsoft Excel.

Pracuje s daty katastru nemovitostí

Porovnává hranice optimálního silničního pozemku a aktuálního stavu dle katastru nemovitostí.

Kompletní informace

Slouží jako podklad pro majetkoprávní vypořádání jednotlivých silnic, identifikuje problémové lokality (chybějící potřebné plochy, přebytečné plochy) a zobrazuje informace o parcelách a vlastnících.

Kalkulace výkupních cen

Pomáhá s propočtem předpokládaných nákladů na vypořádání konkrétního úseku silnice či vlastníka a na přípravu geometrických plánů pro výkup či směnu pozemků nebo jejich částí (obsahuje data o výkupních cenách pozemků).

Další datové sady

Lze jej využít jako platformu pro práci s dalšími datovými sadami.

Diagnostika stavu vozovek

Prezentuje výsledky vizuální díagnostiky vozovek a dalších pasportů silnic.

Jak může SyMAP Vlastnictví a majetek pomoci?

Aplikace SyMAP Vlastnictví a majetek představuje chytré řešení pro správu a údržbu pozemních komunikací. Pracuje s průběžně aktualizovanými daty z katastru nemovitostí, což umožňuje efektivní práci a plánování z prostředí kanceláře. Práci v aplikaci významně zpříjemňuje uživatelsky přívětivé prostředí a přístup do aplikace je umožněn neomezenému počtu uživatelů. S aplikací lze pracovat z libovolného zařízení bez nutnosti instalace programů.

Barevné vyobrazení vypořádaných 
i nevypořádaných pozemků

Na základě průniku silničního pozemku a dat katastru nemovitostí se zobrazí 3 typy ploch. Zelená plocha značí, že je vše v pořádku, parcela nebo její část je ve vlastnictví kraje/správy silnic. Červená plocha označuje pozemky k vypořádání, kdy je parcela nebo její část k výkupu či směně. Modrá plocha označuje nadbytečnou parcelu nebo její část, která je nepotřebná. 

Souhrnné informace o vybraném území

Pomocí filtrů lze z tabulky vybrat pouze ty informace, které Vás právě zajímají. Vybrané informace lze dle potřeby seskupovat tak, aby jste měli přehled za celý kraj, katastrální území, list vlastnictví nebo po jednotlivých silnicích. Výběry lze následně z aplikace exportovat do tabulek ve formátu .xlsx nebo .csv pro individuální zpracování.

Diagnostika

Vizuální diagnostika slouží k hodnocení kvality pozemních komunikací na základě sférických snímků z mobilního mapování. Na základě předpisů TP 87 a TP 82 jsou vyhodnoceny klasifikační stupně ke každému 100 m bloku, které zobrazujeme v mapovém okně. Tímto získáte přehled o stavu silniční sítě II. a III. tříd na území celého kraje. Součástí vyhodnocení je rovněž odhad nákladů na opravu úseku a návrh technologie opravy.

Máte zájem o SyMAP Vlastnictví a majetek?

Pokud vás aplikace zaujala, napište si o přístup do demo verze.

Nenašli jste informace, které jste hledali?