Online aplikace využívaná při majetkoprávní inženýrské činnosti na vašich stavbách a projektech umožňuje vizualizovat stav průběhu přípravy v reálném čase.

Představení modulu

SyMAP Příprava staveb je webová služba využívaná při majetkoprávní inženýrské činnosti v přípravě projektů a staveb. Řeší procesy uzavíraní smluv, dozor a kontrolu nad aktuálním stavem přípravy. Umožňuje vizualizovat stav průběhu majetkoprávní přípravy v reálném čase. Prezentuje a administruje aktuální stav smluvních případů výkupů pozemků, nájmů a věcných břemen.
Díky aplikaci SyMAP Příprava staveb může uživatel pracovat s aktualizovanými daty katastru nemovitostí, mít k dispozici aktuální stav smluv online a díky tomu je mít vždy pod kontrolou. Mapové okno navíc přináší větší přehlednost a urychlení v řešení majetkoprávních vztahů. Přístup do aplikace může posloužit také investorům či zhotovitelům k průběžné kontrole plnění i k vzájemné komunikaci.

Klíčové funkce

Dokonalý přehled online

Aktuální stav výkupů i smluv, včetně jejich historie, máte přehledně na jednom místě a online v podobě přehledných tabulek, grafů, statistik a map, s možností uživatelských exportů do tabulek Microsoft Excel.

Automatická tvorba i evidence smluvní dokumentace

Aplikace SyMAP pracuje s vašimi šablonami smluv, dopisů a platebních příkazů a jejich obsah automaticky generuje dle konkrétního případu.

Propojení s katastrem nemovitostí

SyMAP Příprava staveb za vás obstará pravidelnou aktualizaci katastrálních dat. Na základě sledování změn vás automaticky upozorní na zjištěné rozdíly u dotčených parcel a smluv.

Majetkoprávní činnost
v mapovém okně

V mapovém okně si zobrazíte aktuální stav výkupů či uzavřených nájmů, stav katastru nemovitostí, záborů a věcných břemen v reálném čase.

Návrh na vklad

SyMAP Příprava staveb je propojen s aplikací ČÚZK Návrh na vklad. Jedním klikem dojde k přenosu údajů do této internetové služby a odpadá tak zdlouhavé vyplňování internetových formulářů.

Budoucí stav

SyMAP umožňuje pracovat s tzv. budoucím stavem, kdy umí vytvořit kupní smlouvu podle geometrického plánu.

Jak může SyMAP Příprava staveb pomoci?

Díky průběžně aktualizovaným datům katastru nemovitostí dokáže SyMAP Příprava staveb upozornit na změny týkající se smluv. Mandatář tak nemusí aktualizovat podklady ručně ani kupovat výpisy z katastru nemovitostí.

Nejen automatické generování dokumentů smluv pomáhá významně zkrátit dobu potřebnou pro uzavření smlouvy. Rovněž propojení se službou Návrh na vklad do katastru nemovitostí zrychluje a zjednodušuje mandatářskou činnost. Díky vždy aktuálním datům a možnosti ukládat kromě smluv i jiné dokumenty lze v aplikaci SyMAP Příprava staveb vést celou majetkoprávní agendu.

Investorovi slouží jako kontrola mandatářské činnosti. V každém okamžiku podává jasný přehled o stavu výkupů, nájmů a financí v rámci jednotlivých staveb i stavebních objektů.

Přehledné grafy a statistiky

Díky možnosti zobrazení dat v přehledných grafech a tabulkách jste schopni snadněji vyhodnotit úspěšnost vedení projektu v průběhu času.

Mapové okno

Díky mapovému oknu se snáze zorientujete, ke které parcele či její části se smlouva vztahuje. Zobrazí vám aktuální stav výkupů i uzavřených nájmů, stav katastru nemovitostí, záborů i věcných břemen v reálném čase. Kromě zobrazení vstupních dat je možné graficky zobrazit i aktuální stav smluv a identifikovat tak v mapě problémové případy.

Zobrazení geometrických plánů

Aplikace v mapovém okně zobrazí data dle geometrického plánu a na základě dotčených parcel vytvoří kupní smlouvy.

Máte zájem o SyMAP Příprava staveb?

Pokud vás aplikace zaujala, napište si o přístup do demo verze.

Nenašli jste informace, které jste hledali?