Královopolské tunely ve 3D

14. srpen 2013

Jedním ze závěrečných výstupů zakázky na 3D zaměření silnice I/42, VMO Brno, Dobrovského B, jejímž předmětem je pořízení kompletní dokumentace Královopolských tunelů v Brně, bylo vyhotovení přesných 3D modelů zaměření skutečného provedení stavby. Základem pro jejich tvorbu byla mračna bodů pořízená metodou pozemního laserového skenování. 3D modely skutečného provedení stavby doplňují další podklady jako jsou detailní šikmé a svislé letecké snímky, data mobilního mapování, vlastnická a pasportizační data nebo kontrola konstrukčních vrstev provedená metodou mobilního georadaru. Všechna tato data doplněná o další podklady od projektové dokumentace po zaměření skutečného stavu jsou autorizovaným uživatelům k dispozici v rámci jednoho úložiště postaveného na platformě CleverRoads. Provoz úložiště je plánován na minimálně tři roky a uživatelé
z řad účastníků stavby a údržby, tak bez nutnosti instalace jakýchkoliv aplikací mají vše potřebné k dispozici. Samotné 3D modely pak patří bezesporu k jedněm z nejatraktivnějších podkladů i pro laiky z důvodu jejich snadné interpretace. Koneckonců posuďte sami.