• SyMAP - systém majetkoprávní přípravy staveb

  Je webová služba pro řešení majetkoprávních činností na vašich stavbách a projektech, přístupná z vašeho internetového prohlížeče.

 • Automatická tvorba i evidence smluvní dokumentace

  Aplikace SyMAP pracuje s vašimi šablonami smluv, dopisů a platebních příkazů a jejich obsah automaticky generuje dle konkrétního případu.

 • Majetkoprávní činnost v mapovém okně

  V mapovém okně si zobrazíte aktuální stav výkupů či uzavřených nájmů, stav katastru nemovitostí, záborů a věcných břemen v reálném čase.

 • Propojení s katastrem nemovitostí

  SyMAP za vás obstará pravidelnou aktualizaci katastrálních dat. Automaticky vás upozorní na zjištěné rozdíly, bez nutnosti si neustále zajišťovat si aktuální data katastru.

 • Přehledné vedení případů

  U každé smlouvy hned vidíte aktuální stav a historii. Odpadá nepřehledné archivování dokumentů po nejrůznějších složkách na síti či u vás v počítači.

 • Online stav majetkoprávní přípravy

  Vše o majetkoprávní přípravě máte přehledně na jednom místě v podobě přehledných tabulek, grafů, statistik a map.

 • Náhled na mapové okno se záborem
 • Náhled na mapové okno se zobrazením vlastnictví Investora.
 • Záborový elaborát na podkladu základní mapy ČR
 • Statistiky v podobě kruhových grafů
 • Catchment area demography
 • Tabulkové zobrazení seznam smluv
Zjistěte víc

Co je SyMAP

SyMAP je webová služba využívaná při majetkoprávní inženýrské činnosti v přípravě projektů a staveb. Řeší procesy uzavíraní smluv, dozor a kontrolu nad aktuálním stavem přípravy. Umožňuje vizualizovat stav průběhu majetkoprávní přípravy v reálném čase. Prezentuje a administruje aktuální stav smluvních případů výkupů pozemků, nájmů a věcných břemen.

 • Vstupní data
 • Data driven visualization on the map
 • Make right business decisions
 • Vstupní data

  Rozsah řešeného území je dán záborovým elaborátem, geometrickým plánem nebo zjednodušeně hranicemi výkupů či nájmů. V případě potřeby dokážeme vstupní podklady i vytvořit.
  Nedílnou součástí projektu v aplikaci SyMAP jsou data katastru nemovitostí, která do vašeho projektu importujeme.
  Důležitými vstupy jsou také šablony smluv a průvodních dopisů.

 • Majetkoprávní inženýrská činnost

  SyMAP zrychlí a usnadní majetkoprávní agendu, jako je evidence případů, generování smluv, komunikaci s vlastníkem, hlídání změn v katastru nemovitostí, generování návrhu na vklad a jiné rutinní činnosti.

 • On-line informace o každé smlouvě, listu vlastnictví a parcele

  Řešení SyMAPu v prostředí internetu dovoluje mít neustálý přehled o aktuálním dění. SyMAP prezentuje okamžitý stav prostřednictvím statistik, exportů a v mapovém okně. Každý projekt v SyMAPu má nastavený systém práv, kde každý uživatel má přidělena práva ke své rolí v projektu (mandatář, investor, ...).

Klíčové funkce SyMAPu

Dokonalý přehled

Okamžitý přehled o stavu výkupů, uzavírání nájmů pomocí statistik, grafů s možností uživatelských exportů do tabulek Microsoft Excel.

Ukázka grafu

Generování dokumentů

Automatická tvorba dokumentů smluv, platebních příkazů, průvodních dopisů atd. na základě vložených šablon.

Aktualizace katastru

V aplikaci se automaticky aktualizují data katastru nemovitostí. Na základě sledování změn automaticky hlídá změny u dotčených parcel či smluv.

Mapové okno

Zobrazuje průběh majetkoprávní přípravy online. Přehledně znázorňuje na mapě aktuální stavy výkupů pozemků, nájmů a služebností.

Ukázka mapového okna

Návrh na vklad

SyMAP je propojen s aplikací ČÚZK Návrh na vklad. Jedním klikem dojde k přenosu údajů do této internetové služby a odpadá tak zdlouhavé vyplňování internetových formulářů.

Budoucí stav

SyMAP umožňuje pracovat s tzv. budoucím stavem, kdy umí vytvořit kupní smlouvu podle geometrického plánu.

Ukázka zobrazení geometrických plánů

Psalo se o SyMAPu

Mladá fronta DNES CleverMaps and CleverAnalytics: Maps for more clever retail Loyalty Over Gold

Jak může SyMAP pomoci?

Díky průběžně aktualizovaným datům katastru nemovitostí dokáže SyMAP upozornit na změny týkající se smluv. Mandatář tak nemusí aktualizovat podklady ručně ani kupovat výpisy z katastru nemovitostí.

Nejen automatické generování dokumentů smluv pomáhá významně zkrátit dobu potřebnou pro uzavření smlouvy. Rovněž propojení se službou Návrh na vklad do katastru nemovitostí zrychluje a zjednodušuje mandatářskou činnost. Díky vždy aktuálním datům a možnosti ukládat kromě smluv i jiné dokumenty lze v SyMAPu vést celou majetkoprávní agendu.

Investorovi slouží jako kontrola mandatářské činnosti. V každém okamžiku podává jasný přehled o stavu výkupů, nájmů a financí v rámci jednotlivých staveb i stavebních objektů.

Schéma práce s daty

Uživatelé naší aplikace

Náš tým

Jsme tým nadšených expertů, kteří s láskou vytvářejí unikátní mapová řešení přinášející zákazníkům radost z rozhodování.